>Corona

Mogelijkheden voor ondernemers in verband met het Coronavirus

De overheid heeft in verband met het Coronavirus een aantal maatregelen genomen om het bedrijfsleven tegemoet te komen.

We zetten deze maatregelen kort voor u op een rij:

  • Werktijdverkorting (deeltijd-WW)    Deze regeling is ingetrokken
  • Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.
  • Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (Omzetbelasting, Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting)
  • Verruimde Borgstelling MKB-kredieten
  • Verlaging voorlopige aanslag 2020 (Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting)
  • ZZP-ers kunnen mogelijk een beroep doen op Bijzondere Bijstand voor zelfstandigen

Bij betalingsproblemen zou u ook kunnen proberen een beroep te doen op uw financieringsmaatschappij om de aflossing van uw financiering op te schorten.

Op het moment is de overheid druk bezig deze regelingen verder uit te werken.

Neem contact op met uw relatiebeheerder, welke regelingen voor u van toepassing zouden kunnen zijn. Wij kunnen u dan verder ontzorgen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende sites:

  • Klik hier voor veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers over het Coronavirus, volgens het RIVM.
  • Klik hier voor informatie voor ondernemers over het Coronavirus, volgens MKB-Nederland.

Wij wensen iedereen die getroffen is door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus veel sterkte toe.