>>Noodpakket 2.0: Coronakredietverlening- en gara...

Noodpakket 2.0: Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

21-05-2020

Noodpakket 2.0: Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.